WAT IS ARBITRAGE ? De kortste weg naar een vonnis : online, eenvoudig, goedkoper, discreet & directe inspraak.

De normale rechtsgang is dikwijls complex, omslachtig, veel te traag en economisch onverantwoord. Kostbare tijd verliezen door het hele land rond te rijden naar diverse rechtbanken is ook niet meer van deze tijd. Lang procederen is ook nooit goedkoper.

Het Instituut voor Arbitrage, opgericht in 1994, is een onafhankelijke multidisciplinaire geschillencommissie gevestigd te Brussel, de hoofdstad van Europa.

Dankzij haar online griffie organiseert het Instituut voor Arbitrage zittingen digitaal, in Brussel of in gelijk welk land. De partijen vermijden hierdoor de hoge nevenkosten van een lang publiek proces. De Standard Dispute Rules in 9 talen bieden toegang tot snelrecht voor nationale en internationale vorderingen en conflicten. 

Als neutrale niet gouvernementele instelling, die erkende bemiddelaars en arbiters aanstelt, is het Instituut voor Arbitrage uiteraard volledig onafhankelijk van beroepsverenigingen of belangengroepen. Alvorens een rechtszaak te starten kan elke partij (particulier, onderneming, vrij beroep of overheid) steeds een verzoening of bemiddeling aanvragen. Dit is geen tijdverlies als het beperkt is in de tijd (max. 1 maand).

De griffie zorgt dat een arbitrage snel, discreet en efficiënt verloopt met directe inspraak waarbij elke partij haar fundamenteel recht op hoger beroep behoudt. Voor onbetwiste geldvorderingen bekomt de schuldeiser in 1 maand een vonnis via mini-arbitrage, na gemiddeld na 4 maanden voor betwiste zaken via een klassieke arbitrage en na 6 maanden voor internationale geschillen

Arbitrage is voor rechtzoekenden de kortste weg naar een vonnis en dus meer dan alleen juridisch.

Ondernemingen & Vrije beroepen

Lees meer

Particulieren

Lees meer

Overheid

Lees meer

Hebt U wanbetalers of een geschil ?

1. Verzoening

1. Verzoening

Beginnen met een onpartijdige verzoening is zeker verstandig, want dreigen leidt vlug tot nieuwe conflicten en niet elk proces is voorspelbaar.

2. Bemiddeling

2. Bemiddeling

Een constructieve conflictoplossing ? Wij duiden voor u een neutrale bemiddelaar aan.

Partnership met :
Inter Partes Mediation.

3. Mini-Arbitrage

3. Mini-Arbitrage

Bij onbetwiste vorderingen bekomt U via mini-arbitrage de toekenning van : hoofdbedrag, intresten, schade en wettelijke vergoeding voor uw advocaat.

4. Klassieke Arbitrage

4. Klassieke Arbitrage

Voor betwiste zaken wint U met klassieke arbitrage kostbare tijd (vonnis na +/- 5 maand) en vele nevenkosten door de standaardtarieven.

Jules Bordetlaan 13, 1140 Brussel
info@euro-arbitration.org
T +32 (0)2 319 41 03 | 9 - 12 |


Privacy
Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x