FAQ

Veel gestelde vragen over arbitrage en het online ingeven van een eis of klacht.

Wat is arbitrage ?

Met die procedure kan u snel een afdwingende uitspraak bekomen zonder dat u of uw mandataris zich moet verplaatsen naar de rechtbank. Dit betekent een serieuze besparing.

De voordelen op een rijtje:

- Uzelf  of uw advocaat of mandataris kan alles online opstarten via het open platform Lisdirect

- U krijgt onmiddellijk een antwoord of u een arbitrage kan gebruiken voor uw geschil
- U hebt sneller een uitspraak

- Het kost u op het einde van de rit vaak minder dan de traditionele rechtsgang en de verliezende partij moet die kosten dragen.


Om te starten met arbitrage is het aangewezen om uw contraten, algemene voorwaarden of verkoopsvoorwaarden te upgraden met arbitrage. Raadpleeg eventueel een deskundige ter zake.  

Gratis online toegang >>

Kan ik arbitrage gebruiken om oude geschillen ?

Ja, voorwaarde is wel dat ofwel de standaard arbitrageclausule voorzien is in uw contract of algemene voorwaarden ofwel dat uw wederpartij een arbitrageprotocol tekent. Wij kijken steeds na of het geschil in aanmerking komt voor snelrecht via arbitrage. Het Instituut werkt met de gegevens die de eiser aanbrengt zonder verantwoordelijk te zijn voor de juridische gevolgen ervan.

Met het platform Lisdirect, per post of e-mail kan u uw aanvraag indienen bij de griffie met een minimum aan kosten en inspanningen, zonder een afspraak te moeten maken met een advocaat. Heeft u een huisadvocaat, nog beter, dan vermeldt u dit gewoon online. Hij zal dan ook alle stappen kunnen volgen tot en met de uitspraak.


Dien hier gratis uw aanvraag in >>

Wat kost een arbitrage ?

Het  online aanvragen van een login en paswoord om toegang te hebben tot het olnine platform is gratis.
Vervolgens uw dossier online ingeven is ook gratis.  Stuurt u een dossier per aangetekende post, dan komt er wel een administratieve verwerkingskost bij van € 200 + btw.

Per dossier dat u indient, is er een beperkte registratiekost., MAAR deze kosten worden in het vonnis ten laste gelegd van de verliezer. Zoals elk ander vonnis zal de deurwaarder deze kosten recupereren bij de verliezer,  dus kan het u eigenlijk niets kosten.

ONBETWISTE VORDERING kan in Mini-Arbitrage :
€ 100 + btw (terug te betalen door de schuldenaar) voor een vordering tot € 15.000.
€ 300  + btw (terug te betalen door de schuldenaar) voor een vordering vanaf  € 15.000.
Een mini-arbitrage is veel goedkoper en sneller dan de traditionele rechtsgang via dagvaarding.

BETWISTE EN COMPLEXE ZAKEN gaan via Klassieke Arbitrge

Voor de volledige berekening verwijzen we naar de standard dispute rules.

Waarom is arbitrage zo goedkoop ?

Kostbare tijd verliezen door het hele land rond te rijden naar de diverse rechtbanken is niet meer van deze tijd.


Dankzij het beveiligd platform www.lisdirect.net kunt u online uw dossier samenstellen, opstarten, opvolgen en zittingen bijwonen, zonder zich te moeten verplaatsen. Verkeershinder en mobiliteitskosten kunnen dus vermeden worden.

Door volautomatisch te werken via het online platform en de directe aangifte bij de griffie zijn de kosten heel laag.

Is de procedure van arbitrage enkel beperkt tot nationale geschillen ?

U kan arbitrage wereldwijd gebruiken. Daarom kan de procedure ook in 9 talen (Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, Roemeens en Russisch). U kan dus ook arbitrage gebruikten ten aanzien van ondernemingen in het buitenland. U moet wel de correcte identiteit van uw wederpartij kennen.

Welke geschillen kan ik laten beslechten via arbitrage ?

Het Instituut voor Arbitrage, zoals voorzien in het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, is een private rechtspraak die uitspraak doet over contractuele geschillen tussen particulieren, vrije beroepen, ondernemingen, rechtspersonen en overheidsdiensten, zowel nationaal als internationaal.

Arbitrage is van toepassing voor contractuele geschillen :

ONBETWISTE VORDERINGEN | facturen, ereloon, honoraria, commissieloon, handelshuur, lidgelden, bijdragen, premies, …..

BETWISTE OF COMPLEXE ZAKEN | Bouw & Vastgoed, Transport & Logistiek, Fusie & Overname, ICT & IP, Distributie, Internationale handel, Management-contract, Detachering, Expats, e-Commerce, Kunst & Antiek, Class Actions, Crowdfunding, Nalatenschap, Bank & Verzekering, Fondsen, Huur & Leasing,…

UITGESLOTEN: familie-, arbeids- en strafzaken, privéhuur.

Wat indien mijn wederpartij niet reageert ?

In dat geval bekomst u een verstekvonnis. Uw wederpartije kan dan wel nog in beroep gaan binnen de 30 dagen.

Kan ik arbitrage gebruiken ten aanzien van alle klanten ?

JA, u kan deze efficiënte procedure gebruiken voor alle facturen ten aanzien van ondernemingen, met uitzondering van steden, gemeenten en overheidsinstanties.

Heeft u niet-betaalde facturen ten aanzien van consumenten dan moet deze zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met uw algemene voorwaarden waarin de standaard arbitrageclausule is opgenomen zoals bijvoorbeeld op uw bestelbon, uw offerte, uw webshop, aannemingsovereenkomst,…

Heb ik recht op al mijn contactuele vergoedingen ?

JA, uw factuurvoorwaarden moet dit wel voorzien. 

Heeft mijn advocaat recht op een vergoeding voor zijn tussenkomst ?

Absoluut. De wettelijke rechtsplegingvergoeding wordt toegekend boven het hoofdbedrag, de conventionele intresten en het schadebeding.

Heb ik juridische kennis nodig om zelf een dossier in te dienen ?

Neen, via het online platform kan u stap voor stap alle informatie invullen en ook eventuele onbetaalde facturen opladen. Dit kan u volledig zelf en hiervoor is geen juridische kennis nodig.

Bij complexe zaken en betwistingen isde tussenkomst van een raadgever uiteraard aangewezen.

Wat als mijn klant niet reageert op de uitspraak ?

Indien de veroordeelde of verliezende partij  niet reageert, dan kan de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel bekomen en het vonnsi afdwingen (beslag). De gerechtsdeurwaarder of uw raadsman zal u dan rechtstreeks contacteren om uw akkoord te bekomen en de kosten hiervan te bespreken.

Moet ik eerst een advocaat of deurwaarder aanspreken ?

NEEN, de wet verplicht niet dat u een advocaat neemt.
U mag wel een advocaat hebben. In dat geval mag uw advocaat ook uw dossier online ingeven bij de griffie. De arbitragewet voorziet een vergoeding voor de erelonen en kosten van de raadlieden en vertegenwoordigers van een partij.

Kan een partij in beroep gaan tegen een arbitrale uitspraak ?

Ja, elke partij behoud in arbitrge haar fundamenteel recht om in  hoger beroep te gaan. De zaak komt dan voor een college van drie arbiters en zal +/- 5 maanden in beslag nemen.

 

location_on Jules Bordetlaan 13, 1140 Brussel mail_outline info@euro-arbitration.org phone +32 (0)2 319 41 03 | 9 - 12 |

Privacy
Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x