ÉÉN ZIN

Dankzij haar Standard Dispute Rules in 9 talen biedt het Instutuut voor Arbitrage toegang tot snelrecht voor nationale en internationale conflicten of vorderingen.

Voor de volledige tekst van de Standard Dispute Rules klik hier : nl | fr | en | es | it | pt | de | ro

Het traject van verzoening en bemiddeling wordt uitvoering beschreven op de home pagina. Hierna volgt de werkwijze van arbitrage. 

1. ÉÉN zin toevoegen volstaat 

ÉÉN zin toevoegen volstaat in contracten, algemene voorwaarden en op facturen om te genieten van snelrecht via arbitrage. Een voorbeeld hieronder :

" Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules."


Op de voorzijde van facturen moet minstens staan : Een geschillenregeling via arbitrage maakt deel uit van de voorwaarden op keerzijde of in bijlage.

2. Mini-arbitrage

Voor onbetwiste vorderingen volstaat het een online aanvraag in te dienen via het open online platform www.lisdirect.net. De griffie van het Instituut voor Arbitrage zorgt dan voor de hele procedure. Voor meer info over mini-arbitrage klik hier


3. Klassieke arbitrage

Voor alle betwiste en complexe zaken dient de eisende partij  haar wederpartij in kennis stellen van het starten van een arbitrage  per aangetekend schrijven met haar volledig eisenbundel en een  kopij naar de griffie van het Instituut voor Arbitrage. Door uw dossier naar de griffie online in te dienen bespaart u tot € 200 administratieve kosten per dossier


Slechts  8 stappen voor een klassieke arbitrage


STAP 1 | Kennisgeving en verzoek

Als eiseres verstuurt u per aangetekend schrijven een kennisgeving van arbitrage naar uw wederpartij (verweerster) en uw verzoek tot arbitrage online of aangetekend naar het Instituut voor Arbitrage. Deze omvat alle nuttige stukken en argumenten om uw eis te staven. Bij klassieke arbitrage is het gebruikelijk en meestal wenselijk dat uw huisadvocaat de procedure opstart.  

STAP 2 | Registratie van uw verzoek tot arbitrage

Het Instituut voor Arbitrage bevestigd aan de partijen de registratie van uw verzoek tot arbitrage. De partijen kunnen dan online hun dossier opvolgen als ze dit wensen.

STAP 3 | Recht op verdediging van verweerster (eerste besluiten)

De verweerster heeft 15 werkdagen om haar standpunt te geven en de eis aan te vechten.

STAP 4 | Samenstelling van het Scheidsgerecht

Na het verstrijken van vorige termijn zal de griffie van het Instituut voor Arbitrage een arbiter aanduiden in eerste aanleg en drie arbiters in graad van beroep.

STAP 5 | Recht op wederwoord van eiseres (eindbesluiten)

Als eiseres hebt u ook recht op een wederwoord door binnen de 15 werkdagen uw eindbesluiten in te dienen nadat verweerster de zaak betwiste in haar eerste besluiten (stap 2).

STAP 6 | Verweerster heeft finaal recht op wederwoord (eindbesluiten) 

Vervolgens heft verweerster het recht om een laatste keer te besluiten binnen de 15 werkdagen.

STAP 7 | Hoorzitting voor de arbiter(s) enkel op vraag van één partij of de arbiter(s) 

Indien een partij wenst gehoord te worden door de arbiter(s) dan zal een zitting plaatsvinden, zoniet blijft de hele procedure schriftelijk.

Na afsluiting van de debatten of de schriftelijk procedure zal het Scheidsgerecht een vonnis vellen. De griffie verstuurt de arbitrale uitspraak naar de partijen. Tegen een uitspraak in eerste aanleg kan nog beroep worden aangetekend. Dan verschijnt de zaak voor 3 arbiters.

STAP 8 | Uitvoering van een uitspraak

Een arbitrale uitspraak is wereldwijd uitvoerbaar. De eventuele gedwongen uitvoering gebeurt zoals elk vonnis via een gerechtsdeurwaarder, na eenzijdig verzoek bij de rechter in het land van uitvoering.

Uw verzoek tot arbitrage indienen in minder dan 2 minuten >>

Meer weten over onze diensten ? 

Neem hier contact op met het Instituut voor Arbitrage >>


 

 

location_on Jules Bordetlaan 13, 1140 Brussel mail_outline info@euro-arbitration.org phone +32 (0)2 319 41 03 | 9 - 12 |

Privacy
Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x