Ondernemingen & Vrije beroepen

Elke ondernemer is vroeg of laat geconfronteerd met geschillen of wanbetalers. Een procedure door dagvaarding is duur, tijdrovend en riskeert zeer lang aan te slepen bij de minste betwisting. Vooral starters en KMO's zijn kwetsbaarder, zodat de traditioneel rechtsgang dikwijls economisch onverantwoord is en ze niet meer naar de rechter stappen om een uitspraak te bekomen.

Een verzoening als het kan

Door te dreigen met een proces is de kans groot dat het onmiddellijk leidt tot nieuwe conflicten. Een verzoeningspoging door een neutrale instantie is zowel commercieel als economisch efficiënter en heeft meer kansen op slagen. Eventuele vergissingen, misverstanden of een gewone nalatigheid kunnen alsnog opgelost worden om de handelsrelatie niet op te blazen.

Arbitrage als het moet

Als een verzoening mislukt hebben rechtzoekenden en hun advocaat er alle belang bij om snel te kunnen procederen en een uitspraak te bekomen alvorens de wederpartij verdwijnt, insolvabel wordt of in moeilijkheden komen te staan.

Arbitrage is een snelrecht bij wet geregeld.

  • Onbetwiste vorderingen, facturen of erelonen 

Met mini-arbitrage bekomt u, zonder dagvaarding, noch verplaatsingen een afdwingbare uitspraak binnen de maand.

  • Betwiste zaken kunnen in klassieke arbitrage 

Via een klassieke arbitrage zullen de partijen tot tweemaal toe schriftelijk hun standpunt kunnen indienen. Wensen ze een hoorzitting dan is dit ook toegestaan en niemand is verplicht een advocaat te nemen. Na gemiddeld 4 maanden volgt een uitspraak.

Voordelen : snel, online, discreet en goedkoper

  • Interne juridische diensten hebben inspraak en kunnen de dossiers volledig transparant online opvolgen.
  • Er is één uniforme procedure voor al uw geschillen wereldwijd.
  • Gedaan met jarenlange rechtsprocedures.  
  • Niet alle beroepen of voor alle geschillen (fusie of overname, aandeelhoudersconflicten, managementcontracten, distributieovereenkomsten,...) kunnen partijen zich een publiek proces veroorloven, zelfs als ze volkomen in hun recht zijn. Met arbitrage is de confidentialiteit gewaarborgd.

Multidisciplinaire instantie voor conflictbemiddeling 

De aangestelde bemiddelaars en arbiters zijn vakspecialisten in een of meerdere sectoren : Bouw & Vastgoed, Transport & Logistiek, Fusie & Overname, ICT & IP, Internationale handel, Interim, Detachering, Expats, Management contracten, Class Actions, e-Commerce, Distributie, Kunst & Antiek, Nalatenschap, Banken, Verzekeringen, Crowdfunding, Private fondsen, ….

Gelet de universele bevoegdheid van arbitrage organiseert de griffie procedures zowel voor :

  • binnenlandse geschillen (tussen partijen van hetzelfde land) 
  • grensoverschrijdende - cross-border conflicten (met een parij van een buurland)  
  • internationale en offshore arbitrages (tussen partijen die in verschillende landen verblijven of gevestigd zijn en dit eventueel met beslechting in een derde neutraal land) 

 

 

 

 

 


Graag meer informatie over onze service ? Neem hier contact op >>

Meer items

Particulieren Overheid
location_on Jules Bordetlaan 13, 1140 Brussel mail_outline info@euro-arbitration.org phone +32 (0)2 319 41 03 | 9 - 12 |

Privacy
Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x